Met name in verband met de uitvoering van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) zijn er binnen Dorpshuis 't Klooster in Bavel diverse documenten voorhanden. Deze documenten zijn hieronder te downloaden.

Deze website is onder beheer bij   

CarMos communicatieadvies