Dorpshuis 't Klooster, Bavel

Verduurzamingswerkzaamheden

Beste gebruikers van Dorpshuis ’t Klooster,


Van 28 februari tot en met eind april 2022 (met mogelijk een uitloop naar mei) worden er in en rond ons gebouw door de Gemeente werkzaamheden uitgevoerd.

In het kader van verduurzaming worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd in combinatie met groot onderhoud:

  • Op dak van lokaal 0.1 worden zonnepanelen geplaatst
  • Op beide verdiepingen wordt dubbelglas / voorzetramen geplaatst
  • Luchtventilatie wordt vernieuwd/uitgebreid
  • Zowel binnen- als buitenkant wordt geverfd
  • Systeemplafonds worden vervangen

U ziet dat in een korte periode veel en verschillende werkzaamheden moeten worden verricht. Dit vraagt om een strakke planning van de werkzaamheden.

Dit alles heeft ongetwijfeld invloed op beschikbaarheid van reeds gereserveerde zalen in ‘t Klooster, zodat de gebruikers mogelijk overlast van deze verbouwingswerkzaamheden kunnen ervaren.

Naast de overlast van de werkzaamheden zal aan gebruikers ook gevraagd worden flexibel te zijn bij indeling van de lokalen. Soms zal een gebruiker verplaatst worden naar een ander lokaal.

Het kan zelfs voorkomen dat een activiteit moet worden afgelast als er geen alternatief voorhanden is.

Wij vragen bij deze uw begrip en medewerking voor deze situatie.
Mogelijk zult U zich afvragen waarom de werkzaamheden niet in de corona- of vakantieperiode zijn uitgevoerd. Dit is natuurlijk ook voorgesteld en besproken met de Gemeente Breda, maar in beide periodes waren niet alle aannemers beschikbaar, zodat dit organisatorisch niet te verwezenlijken was.

Voor specifieke vragen hierover kunt u contact opnemen met onze reserveringsdesk via reserveringen@kloosterbavel.nl of u kunt rechtstreeks telefonisch met onze beheerders in 't Klooster via 0161-433918


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dorpshuis ’t Klooster